Účet za rok 2022 pre Košice

Prehľad príjmov a výdavkov mesta Košice za rok 2022. V grafe nájdete sumy, s ktorými naše mesto hospodári. Údaje sú zostavené na základe schváleného rozpočtu pre rok 2022. Kliknutím na niektoré oblasti môžete zobrazíť viac detailov. Pre podrobnejšie preštudovanie si informácie môžete pozrieť v tabuľkovom formáte Google Sheets, resp. stiahnuť ako XLSX/ODS apod.